Vitens transportleiding

Op 4 april jl. heeft de Gemeente Raalte de omgevingsvergunning verleend aan Vitens voor het aanleggen van een watertransportleiding van productielocatie Vechterweerd naar Heino. In de bijgaande overzichtstekening is de werkstrook opgenomen. Verwachting is dat de werkzaamheden in mei aanvangen en in de loop van de zomer worden afgerond.

Wat een pracht dag

Vandaag werd weer bevestigd dat vele handen licht werk maken. Vijf man sterk werd er stevig doorgepakt. Gezamenlijk werden de rabatten geschoond van ruigte, werd de ster geschoond en beter zichtbaar gemaakt, werd de bank weer goed toegankelijk gemaakt en werden de greppels tussen de rabatten geschoond. Veel dank aan Andre, Chris, John en Martin.

Aanleg duiker

Gisteren is een duiker onder het wandelpad aangelegd. Waarmee de waterafvoer aan de oostzijde van het landgoed wordt verbeterd. Wat ook tot gevolg moet hebben dat het wandelpad minder gevoelig is voor zware regenval.

Onderhoud

Zaterdag zijn met hulp van Martin en John weer, maandelijkse, onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Aan de oostzijde van het bos is de ruigte verwijderd zodat de jonge aanplant beter kan groeien. Aan de westzijde van de laan zijn rabatten en greppels geschoond.

Esrand

Vrijdag is de esrand aan de westkant van de es doorgeplant met inlandse eik. Een esrand had twee functies: het voorkomen van zandverstuivingen vee binnen en wilde dieren buiten houden. Om dit te bereiken werden deze esranden als hakhout beheerd om een dichte en moeilijk doordringbare afscheiding te krijgen.

Slootsingel

Afgelopen week is met hulp van Joop de slootsingel, naast de dubbele wal, aangeplant. Aanplant bestaat voornamelijk uit zwarte elzen en enige inlandse eik.

Update project om coulisselandschap op landgoed De Vlaminckhorstweg te herstellen

Het voornemen om de oude es te herstellen, de naastgelegen weiden te omzomen met houtsingels en de beekloop te herstellen, is komen te vervallen. SBNL Natuurfonds, dat het project financieel zou ondersteunen, is hiervan op de hoogte gesteld. SBNL Natuurfonds wordt nogmaals dank gezegd voor het overwegen van haar steun.