SBNL Natuurfonds

Het SBNL Natuurfonds is een fonds dat geld beschikbaar stelt voor landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel. Het beheert een bijzonder fonds: het ‘Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds’. Deze commissie heeft ons het bedrag van EUR 12.000,- toegekend, om de oude esrand te herstellen en het coulisselandschap terug te brengen.

Kwaliteitsimpuls voor het landschap (SKNL)

Voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

Groene en Blauwe diensten

De Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) heeft als missie om de waarde(n) van het landschap in stand te houden en te versterken door waardevolle landschapselementen van duurzaam langjarig beheer te voorzien.

Stichting Kostbaar Salland

Samen houden we Salland mooi. Herstel, aanleg en beheer van landschapselementen.

Bronvermelding
1
Provincie Overijssel
svglogo-provincie-overijssel info
1
Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel
pngLogo-Groene-en-Blauwe-Diensten-1 info
1
Stichting Kostbaar Salland
jpglogo_Kostbaar_Salland info