Vrijdag is de esrand aan de westkant van de es doorgeplant met inlandse eik. Een esrand had twee functies: het voorkomen van zandverstuiving
en vee binnen en wilde dieren buiten houden. Om dit te bereiken werden deze esranden als hakhout beheerd om een dichte en moeilijk doordringbare afscheiding te krijgen.