Een pareltje in Salland

Een historisch landgoed in een rijke omgeving

Landgoed De Vlaminckhorstweg, bij de meeste Heinoërs beter bekend als het ‘Bouwhuisbos’ en de naastgelegen aan de N35 grenzende percelen, is een landgoed van 20 hectare dat grenst aan de bebouwde kom van Heino.

Het is een oud landgoedbos met een hoofdlaan, een oude beekloop, enkele weilandpercelen en een wetering. Veel inwoners van Heino – jong en oud – weten het landgoed te vinden: het landgoedbos wordt veel gebruikt om in te recreëren, te ontdekken en te beleven.

Om het landgoed zo goed mogelijk in stand te houden en te kunnen ontwikkelen, is er een landgoedbeheerplan geschreven. In dit plan staan behoud van het landgoed en het versterken van natuurwaarden centraal. De visie en het gewenste eindbeeld voor landgoed De Vlaminckhorstweg is een vitaal en gevarieerd landgoed met ruimte voor mens, plant en dier. 

Verwachte werkzaamheden

  • Aanleg transportleiding Vitens
  • Aanleg pad van noordzijde naar zuidzijde
  • Aanleg/herstel houtsingel (ten oosten van de weide met de meidoorn haag)

Bart Oortwijn

15-10-1939 – 12-09-2023

Wij zijn dankbaar voor alle mooie herinneringen aan een lieve vader en zorgzame man. Bart heeft zijn hele leven aan de Vlaminckhorstweg in Heino gewoond met aandacht en liefde voor zijn omgeving. Met verdriet hebben wij afscheid genomen. Bart zal veel gemist worden.

Gerda Oortwijn – Neppelenbroek,
de kinderen en hun familie

Het landgoed

Ruimte voor mens, plant en dier vinden we belangrijk. Kenmerkende elementen zoals de centrale laan, de hakhoutpercelen op rabatten, de historische padenstructuur en de vloedgrave willen we voor zover behouden óf herstellen.

Naast dat we landgoed De Vlaminckhorstweg weer in haar oorspronkelijke ontwerp willen herstellen, streven we naar meer biodiversiteit.

Recreatie

Veel inwoners van Heino weten het landgoed te vinden: het landgoedbos wordt veel gebruikt om in te recreëren, te ontdekken en te beleven. Er lopen diverse wandelroutes (waaronder een geocache-wandeling) over het landgoed. Voor jong en oud én mens en dier is er van alles te ontdekken.

Natuur en landbouw

Landgoed De Vlaminckhorstweg is niet alleen bos. Ten noordoosten van het landgoed ligt een complex van esgronden (hooggelegen akkers). Eromheen staan nog oude boomstronken, die mogelijk eeuwenoud zijn.

De es die bij het landgoed hoort gaan we herstellen. Daarmee brengen we ook het coulisselandschap terug.

Ik ben wel een beetje trots dat ik de ‘grondlegger’ ben van dit mooie stukje bos. Ik hoop dat de Heinoërs nog lang kunnen genieten van dit steeds mooier wordende gebied aan de rand van het dorp.

Bart Oortwijn

Biodiversiteit

Een natuuroase voor kleine dieren in & om het bos

Dieren en planten vormen een leefomgeving waarin ze samen leven en van elkaar afhankelijk zijn. Samen vormen ze een voedselweb. Landgoed De Vlaminckhorstweg geeft dieren de ruimte om zich voort te planten en te schuilen. Zo wordt het landgoed een ‘natuuroase’ op zich, maar ook voor de wijde omgeving. Ook de nabij gelegen  Dorpsboomgaard speelt hierin een belangrijke rol: de dieren begeven zich immers in een grotere

ruimte dan een bosgebied alleen. Voor woon-, nest-, voortplantings-, schuil- en rustmogelijkheden voor kleine dieren die in en rond het landgoed (kunnen) leven, zijn zoveel mogelijk structuren van belang. Denk aan natte en droge plekken, levend en dood hout, geleidelijke overgangen tussen bomen en struiken, kale en begroeide stukken grond en zonnige en schaduwrijke plekken.

SBNL Natuurfonds

Het SBNL Natuurfonds is een fonds dat geld beschikbaar stelt voor landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel. Het beheert een bijzonder fonds: het ‘Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds’. Deze commissie heeft ons het bedrag van EUR 12.000,- toegekend, om de oude esrand te herstellen en het coulisselandschap terug te brengen.

Bronvermelding
2
Landschap Overijssel
pngLocatie landgoed De Vlaminckhorstweg tegen het dorp Heino aan info
pngHet historische landgoed rond 1900 info