Vitens gaat een nieuwe water transportleiding leggen. Onder andere over enkele percelen van het landgoed. Voorlopige planning is bijgevoegd. Voorbereidende werkzaamheden vangen waarschijnlijk in week 21 aan.