Op 4 april jl. heeft de Gemeente Raalte de omgevingsvergunning verleend aan Vitens voor het aanleggen van een watertransportleiding van productielocatie Vechterweerd naar Heino. In de bijgaande overzichtstekening is de werkstrook opgenomen. Verwachting is dat de werkzaamheden in mei aanvangen en in de loop van de zomer worden afgerond.