Om landgoed Vlaminckhorstweg zo goed mogelijk in stand te houden en te ontwikkelen, zijn werkzaamheden noodzakelijk.


Landschap Overijssel heeft een landgoedbeheerplan geschreven, waarin duurzaam (cultuurhistorisch) behoud van het landgoed en het versterken van natuurwaarden belangrijke onderdelen zijn. Daarom staan er de komende jaren grote(re) werkzaamheden op de planning. Naast deze grotere werkzaamheden zal er (soms) in bepaalde bospercelen worden gewerkt. De grotere werkzaamheden voor de komende periode vermelden we op deze pagina.

Naast deze grote werkzaamheden zijn er ook kleinere klussen die gedaan (moeten) worden. Er is een aantal vrijwilligers die, zo nu en dan, helpt met deze kleinere werkzaamheden. Denk aan jonge aanplant planten, rododendrons snoeien en paden en rabatten schoon blazen. Samen zorgen we ervoor dat Landgoed Vlaminckhorstweg een fijne plek blijft om te recreƫren.

Kom ook helpen!

Landgoed Vlaminckhorstweg (Bouwhuisbos) zoekt vrijwilligers! Lijkt het je leuk om ons te helpen, dan ben je van harte welkom. Je hoeft geen groene vingers te hebben. Gezellig samen aan het werk, afgewisseld met koffie en koek!

Werkzaamheden aan het landgoed

 • Aanleg waterleiding door Vitens
  2024
 • Aanleg/herstel houtsingel (ten oosten van de weide met de meidoorn haag)
  Winter 2024/2025
 • Aanleg pad van noordzijde naar zuidzijde
  Najaar 2024
  Vanaf de ingang van de Vlaminckhorstweg bij de Van der Capellenweg, bovenop de es en doorlopend tot de Heinose vloedgraven, leggen we een wandelpad aan.

Aanmelden als vrijwilliger

  Sluiten
  Bronvermelding