Zaterdag zijn met hulp van Martin en John weer, maandelijkse, onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Aan de oostzijde van het bos is de ruigte verwijderd zodat de jonge aanplant beter kan groeien. Aan de westzijde van de laan zijn rabatten en greppels geschoond.