Vrijdag zijn met hulp van Joop de elzensingels langs de Weversweg en langs de oostzijde van het Bouwhuisbos aan- dan wel doorgeplant. Ook is aan de de zuidzijde van de weide met de meidoorn haag, de omzooming van de weide met een haag, (bijna) voltooid.