Ten zuiden van de vloedgrave (de bosbeek) lag het Sterrebosch: een klein bos met formele rechte wandelpaden. Normaal gesproken kan een wandelaar via alle paden een ‘ronde’ wandelen, maar het is niet zichtbaar of dat op de Vlaminckhorst ook zo was.

Opvallend is dat de paden een ongelijke hoogte hebben: mogelijk waren een aantal paden minder belangrijk. Langs één van de ogenschijnlijk ‘ondergeschikte’ paden werd een boomboeketje (meerdere bomen in één plantgat) van drie Amerikaanse eiken geplant. Samen groeien de bomen uit tot één grote meerstammige boom. Amerikaanse eiken werden vaak voor hun hout aangeplant, maar ook om het landschap in de herfst te versieren met een prachtige rode kleur.

Het Sterrebosch is een project dat in de winter van 2022 en het voorjaar van 2023 is aangepakt. Aangezien het een ‘vergeten wandelgedeelte’ van het Bouwhuisbos was, is eerst de begroeiing opgeschoond. Om de historische ster-vorm weer herkenbaar te maken, zijn er ook enkele grotere bomen en struiken verwijderd. Dit is vooral bedoeld om de zichtlijnen vanuit de oorspronkelijke visie terug te brengen.

Na het verzanden van de paden zijn, als laatste actie, de volop woekerende bramen verwijderd. Hierdoor werden alle oorspronkelijke paden nog beter zichtbaar.

Het Sterrebosch is, net als de houten bruggetjes die daarna zijn geplaatst, een kenmerkend element van de historische landschapstuin. Het is één van de cultuurhistorische dragers die waardevol zijn om de geschiedenis van het landgoed te laten (her)leven.

Met het reconstrueren van het Sterrebosch hebben is (een deel van) het oorspronkelijke ontwerp van de landschapstuin teruggebracht.

Kom je gauw een ‘ronde’ lopen?

Het Sterrenbos laat de geschiedenis
van het landgoed (her)leven.

Bronvermelding
3
Martin van Wijngaarden
jpgvlaminckhorstweg_verzanden_1 info
jpgvlaminckhorstweg_verzanden_3 info
jpgvlaminckhorstweg_verzanden_2 info