Een van de kenmerkende landschapselementen van het landgoed ligt aan de noordoostzijde. Het betreft een dubbele houtwal, mogelijk een oude verdedigingswal als begrenzing van het landgoed.

In het beheerplan door Landschap Overijssel geduidt als historisch waardevol element. In de afgelopen weken zijn deze wallen geschoond van ruigte en zijn er inlandse eiken doorgeplant. Op de naastgelegen slootsingel worden begin 2024 met name zwarte elzen aangeplant.