Het voornemen om de oude es te herstellen, de naastgelegen weiden te omzomen met houtsingels en de beekloop te herstellen, is komen te vervallen. SBNL Natuurfonds, dat het project financieel zou ondersteunen, is hiervan op de hoogte gesteld. SBNL Natuurfonds wordt nogmaals dank gezegd voor het overwegen van haar steun.