Aan het einde van de zomer van 2023 zijn de meeste wandelpaden verbeterd. Op de paden is een deklaag aangebracht van wit leemhoudend zand. Dit zorgt voor een vastere ondergrond en een betere afwatering.

Ook in het Sterrenbos is opnieuw een deklaag aangebracht. De laag is zó aangebracht dat het middengedeelte iets verhoogd ligt. Hierdoor loopt het water sneller af naar de zijkant van het pad. Dit zorgt voor een snellere afwatering – én de wandelaar houdt langer droge voeten.

Veel paden liggen iets verdiept in hun omgeving. Hierdoor ontstonden er bij langere periodes van regenachtig weer vaak grote plassen. Dit had tot gevolg dat wandelaars vaak alternatieve routes gebruikten (creëerden) tijdens hun wandeling. Door op een aantal plaatsen open verbindingen te maken met de lager gelegen rabatten en sloten, kan het water nu direct wegstromen.

De deklaag moet nog wat inklinken en aansterken. Daarom is het wenselijk dat er niet op gefietst wordt. De doorgaande hoofdlaan door het Bouwhuisbos is niet verzand. Deze kan door fietsers gebruikt worden als verbinding tussen de Weversweg en de Vlaminckhorstweg.

Bronvermelding
4
Martin van Wijngaarden
jpgvlaminckhorstweg_wandelaar info
jpgvlaminckhorstweg_verzande_paden_1 info
jpgvlaminckhorstweg_verzande_paden_2 info
jpgvlaminckhorstweg_verzande_paden_3 info